Monthly Archives: Tháng Sáu 2020

Quy định hình thức thanh toán

Để nhằm thuận tiện cho khách hàng, chúng tôi có 2 hình thức thanh toán gồm: nhận hàng trả tiền mặt và chuyển khoản qua ngân hàng. Khách hàng có thể lựa chọn bất kỳ hình thức thanh toán nào để phù hợp và thuận tiện cho mình nhất. Công ty luôn có những hỗ […]

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng được chúng tôi hết sức lưu ý. ATECHCO cam kết sẽ sử dụng thông tin khách hàng một cách hợp lý, có cân nhắc để không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, đem lại […]